CSR

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (”CSR”) eller på norsk Bedriftens Samfunnsansvar, har slik Headhunt ser det to sider: Den ene er hvordan en virksomhet skaper sine verdier; behovet for å gjøre de rette tingene riktig. Og den andre handler om hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og/eller samfunn.

«..rekruttering og lederrekruttering er et produkt av et velfungerende næringsliv»

Headhunt sin virksomhet innenfor rekruttering og lederrekruttering er et produkt av et velfungerende næringsliv, som i sin tur er samfunnsskapt. For å gi noe tilbake til samfunnet, har vi i Headhunt forpliktet oss til å bruke en del av vår arbeidstid til å bedrive informerende virksomhet rundt vår kjernekompetanse; mennesker og lønnsomhet. Dette leverer vi i form av en sponset «Executive briefing».

Headhunt har sponset en studie som tar for seg forskningen rundt de mest effektive og lønnsomme tilnærmingene til ledelse av virksomhetene, og samfunnet, sin viktigste ressurs: Menneskene. Denne forskningen retter seg mot både enkeltindividene og organisasjoner, og tar for seg en analyse av et stort utvalg enkeltstudier. På denne måten belyses sammenhenger mellom organisatoriske tiltak og resultater, samt mekanismene som forklarer disse. Resultatet er tydelige mønstre for hva som er en riktig, effektiv og lønnsom utnyttelse av de menneskelige ressursene hos den enkelte virksomhet.

Dette er sammenfattet i en ”Executive briefing”, som er tilgjengelig for alle som er interesserte, helt gratis og uforpliktende. Ta kontakt for mer informasjon.