Executive Briefing

Vi bruker 10% av vår arbeidstid til informerende og opplysende arbeid

Vi i Headhunt er opptatt av mer enn bare å mele vår egen kake. Vi ønsker også å gi tilbake til samfunnet vi er en del av. En av våre dypt innarbeidede verdier er også samfunnsansvar.

For oss i Headhunt har dette begrepet en spesiell betydning. Samfunnsansvar handler om mer enn å bruke egne kaffekopper på jobb, fremfor engangskopper i papp. Det handler om mer enn å så ofte som mulig benytte kollektivtransport hver gang vi er på reiser. For å kunne gi, må man også ha noe å gi. Vi har spisskompetanse på mennesker og lønnsomhet, og det er også her vi ser at vi kan bidra. Vi i Headhunt har derfor forpliktet oss til enhver tid å bruke 10% av vår arbeidstid til å bedrive informerende og opplysende arbeid rundt vår kjernekompetanse.

Vi skal ikke legge skjul på at vi ikke har noen selvinteresse i dette initiativet. Som selskap er Headhunt avhengig av at næringslivet går godt og ansetter flere mennesker. Når vår gave bidrar til dette, vil dette også på sikt tjene oss. Vi ser derfor vårt bidrag som en vinn-vinn situasjon.

Vårt sponsede studie

Vi lever nå i en verden hvor mennesker, fremfor maskiner, er virksomheters mest verdifulle ressurs. Siden nærmest alle ledere hevder at de ansatte er virksomhetens viktigste ressurs, har vi sponset et studie for å gå i dybden av hva forskning faktisk forteller oss er de mest effektive og lønnsomme tilnærmingene til ledelse av denne uttalte høyt verdsatte ressursen. Funnene og observasjonene vi har gjort vil overraske de fleste!

Gjennom en omfattende skrivebords undersøkelse har vi gått gjennom relevant forskning rundt menneskelige ressurser og lønnsomhet. Dette inkluderer mikroforskning, makroforskning og metaanalyser. Mikroforskning refererer til studier der enkeltindivider er analyseenheten. Makroforskning henviser til studier der analyseenheten er organisasjoner. Metaanalyser gir en statistisk analyse av et stort utvalg av enkeltstudier. Sterkt forenklet kan vi si at makroforskningen gir oss sammenhenger mellom ulike organisatoriske tiltak, og organisatoriske resultater. Mikroforskningen forteller oss mer om de underliggende mekanismene som forklarer disse sammenhengene. Metaforskningen gir oss et bilde av hvor sterke sammenhenger er på tvers av enkeltstudier.

Sett under ett synliggjør forskningen tydelige mønstre hva effektiv utnyttelse av de menneskelige ressursene angår. Dette gir igjen klare føringer på hva som er riktig og lønnsom tilnærming. Overraskende nok står disse funnene ofte i sterk kontrast til hvordan de fleste virksomheter faktisk har innrettet seg.

Executive briefing

Vi har sammenfattet denne informasjonen til en ”executive briefing” som oppsummerer de viktigste punktene, og som er tilgjengelig for alle som er interessert.

Ta kontakt hvis du ønsker denne briefingen som leveres helt gratis og uten forpliktelser fra oss til deg.