HR

Rekruttering ligger under HR. Men hva betyr HR?

HR er en engelsk forkortelse for Human Resources. På norsk kan man si at det dreier seg om prosesser innenfor personal og organisasjonsutvikling.

For å gjøre suksess må organisasjonen kontinuerlig utvikle seg. En gruppe/organisasjon har flere medlemmer og nøkkelmedarbeidere. Noen bidrar med kunnskap og dyktighet, andre med sosial intelligens og medmenneskelighet som gjør at folk trives og at organisasjonen gjør det bra. Headhunt tilbyr organisasjonsfremmende metoder innenfor HR som måler medlemmene og identifiserer deres styrke og svakheter.

Headhunt gjennomfører prosesser og lager systemer hvor målet er at organisasjonen skal kunne klare å endre seg slik at man utnytter det potensialet som ligger i hvert enkelt medlem. Et eksempel på en slik prosess kan være organisasjons- eller individuell coaching. Da registreres først nåtidens kunnskap og innstilling. Så setter man opp delmål sammen med personen(e) som coaches. Delmålene blir fortløpende fulgt opp av oss og kommunisert videre med oppdragsgiver slik at han eller hun hele tiden kan følge med og eventuelt komme med innspill og kommentarer på utviklingen i prosessen. Dette er lærerikt også for oppdragsgiveren. Poenget med coachingen er å «løfte» personen opp slik at vedkommende dyrker det positive og vi får frem sider som skal bli den nye plattformen for personen i dagliglivet, som igjen vil hjelpe han/hun til å ta ut sitt ytterste potensial. På den måten vil man heve hele organisasjonens generelle kompetanse og legge en strategi for langsiktig målsetting og verdiskapning.

Mange bedrifter og organisasjoner har egen HR avdeling, hvor man kanskje besitter nødvendig kompetanse rundt de fleste HR prosesser. Herunder også rekruttering og utvelgelse. Men for bedrifter og organisasjoner som ikke har en slik avdeling kan Headhunt være til stor hjelp. Det kan også være slik at bedrifter med et godt HR apparat også trenger hjelp til enkelte prosesser.

«Noen tannhjul kan være overflødige eller skjeve»

Nytt HR oppdrag

Når våre konsulenter tar fatt på et nytt HR oppdrag ønsker vi først å bli kjent med organisasjonen slik en kunde gjør når han oppsøker virksomheten første gang. Da begynner vi først med å bli kjent med sluttproduktet og personene som representerer organisasjonen utad. Deretter arbeider vi oss bakover. I et hvert ledd er det personer med en helt unik kunnskap innenfor sin bestemte arbeidsoppgave. Disse personene er “tannhjulene” i bedriftens eller organisasjonens “motor”. Noen tannhjul kan være overflødige eller skjeve, mens andre kan være kraftig overdimensjonert eller trenger smøring. Vår oppgave er å identifisere hvert enkelt “tannhjul” og måle disse opp mot instruert stilling og måloppnåelse. Kall det gjerne en “service”.

En arbeidsgiver måler dette hver dag kan noen si, men en arbeidsgiver trenger faktisk i blant ekstern hjelp til å kunne måle alle mekanismer i sin organisasjon på en objektiv måte.

Hvordan måle et tannhjul

Vi tester og måler en virksomhet eller organisasjons servicegrad, ved å utgi oss for å være en kunde/klient. Vi tester alle nivåer i organisasjonen og måler f.eks. responstid, service, tidsforbruk, pris i forhold til konkurrenter, ansattes kunnskaper og selskapets eller organisasjonens estetisk uttrykk, kultur, konsept eller profil. Vi kan sjekke om en virksomhet følger de føringer som gis sentralt og vi kan måle kundetilfredshet ved at vi kontakter og intervjuer eksisterende eller gamle kunder/klienter.

All testing og analyse av organisasjonen formaliseres så i en rapport som vi fremlegger for oppdragsgiveren vår. Fremleggelsen er gjerne en presentasjon hvor vi også presenterer konkurrentanalyser og eksakte forbedringbehov. I enkelte tilfeller kan vi også benytte oss av lyd- og videoopptak for å dokumentere eller belyse viktige problemstillinger.

Tilbakemeldinger fra ansatte som vi tester er gjerne svært positive. De innser gjerne at alle kan forbedre seg, og at det vil gå dårlig på sikt om man ikke er åpen for endringer. Vi kan nesten garantere at vi alltid vil finne et forbedringspotensial – og vi peker aldri på problemer uten å komme med et forslag til løsning!

Alle våre konsulenter er underlagt strenge bestemmelser om konfidensialitet.