konsulenttjenester

Våre konsulenttjenester

Våre konsulenttjenester hjelper våre klientene til økt lønnsomhet gjennom sine menneskelige ressurser. Vi anerkjenner at å skaffe til veie de mest kompetente medarbeiderne er bare den ene halvdelen av kompetanseutfordringen dagens virksomheter står ovenfor. Den andre utfordringen er å organisere, samt lede disse ressursene, på optimale måter for å realisere høyest mulig verdiskapning. Gjennom å trekke på evidensbasert forskning leverer Headhunt innsikt, praksiser og prosesser, som når implementert, gir resultater.

Gjennom å trekke på evidensbasert forskning leverer Headhunt innsikt, praksiser og prosesser, som når implementert, gir resultater.

I dagens kunnskapsintensive økonomi har det blitt et stadig økende fokus på en effektiv utnyttelse av virksomheters menneskelige ressurser. Alle de målene som forteller oss noe om en virksomhets suksess, er tungt påvirket av hvordan de ansatte daglig utfører sine jobber, samt yter utover hva som forventes av dem.

De aktivitetene som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling, ledelse og avvikling av menneskelige ressurser, går under forkortelsen HR (human resources). Fra å kun være en administrativ og reaktiv kostnadsfunksjon, stilles det nå krav til at virksomhetens HR funksjonen skal være en strategisk bidragsyter som skaper verdi. Forandringene er så store at enkelte aktører kaller dette en transformasjon. Dette byr på mange utfordringer som Headhunt AS bistår sine klienter med å overkomme og løse.

Vi jobber i tett kontakt med virksomhetens ledelse med både kartlegging av eksisterende HR-tilnærming, samt utvikling og implementering av ny HR-tilnærming. Våre råd og løsninger bygger på den seneste forskningen og kunnskapen rundt effektiv utnyttelse av menneskelige ressursene.

Vi hjelper virksomheter til selv å tenke på konstruktive og evidensbaserte måter, som også sikrer lønnsomme og riktige beslutninger langt inn i fremtiden.

Vår evidensbaserte tilnærming gir oss egne føringer for hvordan vi jobber med klienter. Vi hjelper virksomheter til å bruke beste tilgjengelige evidens i organisatorisk praksis. Headhunt kan rådgi og/eller implementere praktiske tiltak ut fra identifisert behov og nåværende situasjon. Evidensbasert ledelse innebefatter dog mer enn kun å handle på måter som forskning forteller oss er mest lønnsomt. Det innebærer også å hjelpe selskaper til å reflektere over hva man egentlig vet, og hva man ikke vet, når det kommer til ledelse og bruk av menneskelige ressurser. Enhver virksomhet er en uferdig prototyp som krever kontinuerlig eksperimentering og utprøving. Vi hjelper virksomheter til selv å tenke på konstruktive og evidensbaserte måter, som også sikrer lønnsomme og riktige beslutninger langt inn i fremtiden.


Siste kunder:

The Escape Room Tønsberg, konsulenttjenester
The Escape Room

Escape Room
Vi bisto The Escape Room Norway med sin etablering i Norge. Les mer om selskapet her: The Escape Room
The Escape Room Tønsberg – escaperom

 

Tønsberg lager
Tønsberg Lager

Lager i Sør-Norge
I forbindelse med etablering av et lager og logistikk for Sør Norge bisto vi under etableringen med Tønsberg Lager. Les mer her: Tønsberg Lager
TØNSBERG LAGER – lager i Tønsberg