Visjon

Visjon og verdier for Headhunt Rekrutteringsbyrå

«Å forbli trofast ved våre kjerneverdier har hjulpet oss å skape et selskap vi er stolte av å jobbe i, og vår dedikasjon til å skape verdi for våre kunder har gitt oss suksess i markedet. Dette er motiverende og gir oss driv til å bli enda bedre!»

Vår grunn for å være:

Å bistå våre klienters suksess gjennom å realisere deres potensial!

Headhunt ble til som et resultat av et ønske om å være forskjellen som utgjør forskjellen for våre klienter. Hver dag minner vi oss selv på at alle våre handlinger skal legemliggjøre og realisere vår visjon om å være Norges mest anerkjente hodejegerbyrå, foretrukket for sin dyktighet, og som overgår alt annet i bransjen.

Våre verdier reflekterer de verdiene vi som jobber i Headhunt besitter, og vår dedikasjon til å tilføre våre klienter verdi de ikke vil få andre steder. Vår tilnærming til tjenestene vi yter demonstrerer et løfte om profesjonalitet og resultater.

Langsiktighet 

For oss i Headhunt er langsiktighet ekstremt viktig. Vårt fokus på langsiktighet stiller flere krav til måten vi jobber på. Først og fremst tar vi aldri snarveier for å oppnå raske gevinster. For det andre holder vi alltid hva vi lover. For det tredje skal alle våre råd til enhver tid gjenspeile vår klients beste interesser. Vårt langsiktige fokus sees også i vår klientportefølje. Fremfor å gjøre mange transaksjoner med mange selskaper, har vi færre klienter som vi utvikler en sterk relasjon til, og vi yter for dem utover hva som kan forventes av alle andre tilbydere. Vi kan derfor aldri ta på oss flere oppdrag enn hva vår dedikasjon til våre eksisterende klienter tillater. Enhver ny klientrelasjon må innebære en mulighet for et langsiktig og betrodd partnerskap.

Konfidensialitet

En annen forutsetning for langsiktighet, og en høyt verdsatt verdi i seg selv, er konfidensialitet. På grunn av det arbeidet vi gjør, og informasjonen vi blir betrodd, stiller vi strenge krav til konfidensialitet. Dette reflekteres ikke bare i våre prosedyrer, men også i vår yrkesstolthet. All informasjon som vi blir gitt behandles diskret, og alle klienter skal til enhver tid være sikre på at alle ansatte i Headhunt lever etter de strengeste krav til konfidensialitet.

For å skape verdi for våre klienter investerer vi kontinuerlig i nye måter å tjene dem. Vi i Headhunt verdsetter derfor innovasjon. Ikke hvilke som helst innovasjoner, men de innovasjonene som kommer våre klienter til gode. Vi er ukentlig på utkikk etter nye data og erfaringer som satt i system hjelper oss til å tilby nye måter å tilfredsstille, samt overgå, våre klienters behov.

Hvis vi til enhver tid skal leve våre verdier, er vi avhengige av å være ærlige ovenfor oss selv og våre klienter. Utover å være et middel til å leve våre verdier, er også ærlighet en verdi i seg selv. Vi skal til enhver tid ta tak i de de tilfellene hvor det er spørsmål om hvorvidt vi handler innenfor rammene satt av våre verdier og vårt overordnede formål. Integritet er derfor en tilhørende nøkkelverdi vi verdsetter høyt.

 Samfunnsansvar

Vår siste verdi er vårt samfunnsansvar. Vi lever nå i en verden hvor mennesker, fremfor maskiner, er virksomheters mest verdifulle ressurs. Til tross for dette sitter tanker og teorier fra det gamle industrisamfunnet igjen i veggene i moderne virksomheter. Vi i Headhunt har forpliktet oss til enhver tid å bruke 10% av vår arbeidstid til å bedrive informerende og opplysende arbeid om hvordan landets virksomheter kan oppleve økt lønnsomhet gjennom sine menneskelige ressurser. Som individer med spisskompetanse innen mennesker og lønnsomhet, tror vi det er vår plikt til å dele denne kunnskapen, slik at vi gjør vårt lille ekstra for å bistå landets økonomiske vekst og utvikling. Vi har alltid en kampanje pågående hvor vi, på bakgrunn av studier vi selv har sponset, opplyser næringslivet om viktige funn og trender av betydning for deres drift, overlevelse og suksess.